7

wretewr

 

Đây là bộ phận IQC của chúng tôi với đầy đủ các máy kiểm tra.

IQC (1-2 ngày)

1. Kiểm tra độ bền màu của vải, kiểm tra độ kéo của vải, kiểm tra độ giật tay cầm và dây đeo vai, kiểm tra xe đẩy túi.

2. QC kiểm tra thêu và in lụa trước khi sản xuất

© Bản quyền - 2010-2020: Mọi quyền được bảo lưu. sản phẩm nổi bật - Sơ đồ trang web - AMP Mobile